طنز و سرگرمی

طنز و سرگرمی

ﻣــــﺮﺍڪہ ﻣﮯﺷﻨﺎﺳﮯ؟!

ﻣــــﺮﺍڪہ ﻣﮯﺷﻨﺎﺳﮯ؟!
ﺧﻮﺩﻣﻢ. . .
ﮐﺴﮯ ﺷﺒﻴــﻪ ﻫﻴـــﭽڪﺲ. . .
ﮐﻤﮯ ﮐﻪ ﻻﺑﻪ ﻻﮮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻢ ﺑﮕﺮﺩﮮ
ﭘﻴﺪﺍﻳﻢ ﻣﮯﮐﻨﮯ. . .
ﺷﺒــﻴﻪ ﭘﺴــــــــــﺖ ﻫﺎﻳﻢ ﻫﺴﺘـﻢ. . .
"ﻏﻤﮕﻴﻦ.. ﻣﻬﺮﺑﺎڹ..
ﺻﺒﻮﺭ..ﮐﻤﮯﻫﻢ ﺑﻬـﺎﻧﻪ ﮔﻴـﺮ"
ﺍﮔـﺮﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍﺑﻴﺎبي
ﻣﻨﻢ ﻫﻤـﺎﻥ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﺍﻡ. . .
ﺷﺒﻴﻪ ﺑـــﺎﺭﺍﻥ ﭘﺎييزﮮ. . .
ﺍﺯﺷﻠﻮﻏــﮯﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ. . .
ﻭ ﺑﻪ ﺗﻨﻬــﺎﻳﮯ ﻧﺰﺩﻳـﮏ. . .
دلٺنگي ام را جار نمےزنم . . .
ناراحٺے ام را نشان نمےدهم . . . ♥️دلم ♥️کہ مےشکند
شايد سڪوٺ ڪنم،
اما از درون طوفانے مےشوم . . .
بہ جاے شڪسٺن شيشہ و فرياد زدن
فقط بغض مےڪــــــــــنم و.........

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آذر ۱۳۹۴ساعت 22:11  توسط ali  | 

یادش بخیر ، روزی دروغگو دشمن خدا بود .

قولها.. "بی اعتبار"
حرفها.."ناخالص"
عشقها.."پوشالی"
محبتها.."قلابی"
خوبیها.."تظاهر"
دیدارها.."تفاخر"
صورتها.."پر رنگ"
سیرتها.." بی رنگ"
شعارها.."بدون عمل"
قضاوتها.."بدون عدل"
و. . . . .
در کدامین نقطه از انسانیت ایستاده ایم ؟؟؟
یادش بخیر ، روزی دروغگو دشمن
خدابود . . . !!

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم آذر ۱۳۹۴ساعت 22:10  توسط ali  | 

بوسه های مجازی..

بوسه های مجازی..

هوس های سرد....

اغوشهای خیالی ....

احساسات از جنس دکمه های کیبورد...

ادمای داغون از دنیای واقعی....

نسل من نسلیه ک احساساتش پشت همین کابل ها قربانی میشه

اهای کسایی ک فک میکنید ما تو دنیای مجازی الافیم نه

ما تو دنیای واقعیم ی زندگی داریم منتها پسوردش یادمون نمیاد...

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آذر ۱۳۹۴ساعت 22:9  توسط ali  | 

●سلامتي دلم که خيلي شکسته
●سلامتي دلش که دلموشکسته
●سلامتي باوفاييام
●سلامتي بي وفايیش
●سلامتي قسمهاي دروغش به جون من
●سلامتي بغضم که هرشب ميشکنه
●سلامتي هق هق هايي که توتنهاييم سرميدم
●سلامتي آدمايي که هيچوقت درکم نکردن
●سلامتي وقتي که ميگه ناراحت شدي بااينکه اشکام ميريزه ميگم نه مهم نيست
●سلامتي خودم که ازجوونيم خيري نديدم
●.سلامتي شبهاي سردم
●.سلامتي خودم که يه گوشه کز کردم
●سلامتي اون که تواين روزانبودش روحس کردم
●سلامتی تک تک اشکام که هر شب باهامه
●سلامتي همه ي بي کسے هام...

+ نوشته شده در  شنبه هفتم آذر ۱۳۹۴ساعت 22:9  توسط ali  | 

‎ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﺍﺯ ﺁﻥﺟﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ

‎ﻭ ﺧﺐ، ﻣﻰﺩﺍﻧﻰ؟
‎ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﺍﺯ ﺁﻥﺟﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﻛﻪ ...
‎ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
‎ﻳﻜﻰﻣﺎﻥ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻰ؟
‎ﺩﻳﮕﺮﻯ ﮔﻔﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺑﻼﻳﻰ ﺳﺮﺕ ﺁﻣﺪ ﺻﺪﺍﺕ ﺩﺭﻧﻴﺎﻳﺪ.
‎ﺍﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﺎﺭﻣﺎﻥ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺻﺪﺍﻣﺎﻥ ﺩﺭﻧﻴﺎﻣﺪ.
‎ﻋﺰﻳﺰﻣﺎﻥ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺻﺪﺍﻣﺎﻥ ﺩﺭﻧﻴﺎﻣﺪ.
‎ﻋﺸﻖﻣﺎﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺻﺪﺍﻣﺎﻥ ﺩﺭﻧﻴﺎﻣﺪ.
‎ﺗﻮﻯ ﺧﺎﻧﻪ،
‎ﺳﺮ ﺧﺎﻙ،
‎ﻭﺳﻂ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ،
‎ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻞ ﺳﺮﻣﺎﻥ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻭ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﭼﻨﮓ
‎ﺑﺰﻧﻴﻢ ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺑﻜﺸﻴﻢ ﻭ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺸﻜﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﻜﻨﺪ،
‎ﻧﺮﻭﺩ،
‎ﺑﻤﺎﻧﺪ،
‎ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﺮﺩﻳﻢ.
‎ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻳﻢ ﻭ ﺑﻐﺾﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩﻳﻢ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺯﺩﻳﻢ
‎- ﻣﺜﻞ ﺍﺣﻤﻖﻫﺎ -
‎ﺩﺳﺖ ﺗﻜﺎﻥ ﺩﺍﺩﻳﻢ ﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻴﻢ ﺭﻓﺘﻨﻰﻫﺎ ﺑﺮﻭﻧﺪ؛
‎ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ،
‎ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ،
‎ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ....
‎ﭼﻪ ﺑﺪ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻣﺎ، ﭼﻪ ﺑﺪ
‎منطقي كه هر كس هر چي گفت
‎بايد انجام دهيم
‎و اگه دوست نداشته باشيم
‎يا مخالفت كنيم ميگذارند
‎پاي بچه بودنمان و .... :)

+ نوشته شده در  جمعه ششم آذر ۱۳۹۴ساعت 22:5  توسط ali  | 

ﻛﻼﻓﻪ ﻛﻴﺴﺖ؟!

ﻛﻼﻓﻪ ﻛﻴﺴﺖ؟!

 

 

 

 ﺣﺎﺻﻞ ازدواج ﻛﻼﻍ و ﺯﺭاﻓﻪ!!!

وژژژدانن اینو دیگه نشنیده بودید 😂

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴ساعت 22:3  توسط ali  | 

شیطان و دانشجو - طنز

دانشجویی بدونه بسم الله شروع به غذا خوردن میکنه

شیطان باهاش هم سفره میشه

یک ماه میگذره

.

.

.

.

شیطان به دانشجو میگه جان مادرت یا یه بسم الله بگو یا امشبو دیگه املت

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ساعت 22:2  توسط ali  | 

ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﺮﻑ ﺑﻔﺮﺳﺘﻲ؟

ﺧﺪﺍﯾﺎ؛
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﺮﻑ ﺑﻔﺮﺳﺘﻲ؟
ﺑﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻑ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ...
ﺁﻧﻘﺪﺭﻛﻪ ﺑﺸﻮﺩ "ﺁﺩﻡ" ﺳﺎﺧﺖ ...
ﻓﻘﻂ ﺁﺩﻡ !
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻓﻲ ...
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺳﺎﻛﺖ ﻭ ﻳﺨﻲ ...
ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ،
ﺑﻲ ﭘﺮﻭﺍ ﻭ ﺑﻲ ﻭﺍﻫﻤﻪ،
" ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻧﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﻧﺪ"
ﺣﺘﻲ ﺍﺯ ﺗﻮ؛
ﺩﻝ ﻣﻲ ﺷﻜﻨﻨﺪ،
ﺯﺧﻢ ﻣﻲ ﺯﻧﻨﺪ،
ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،
ﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﻲ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ...
ﺍﻣﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﺮﻓﯽ ﻫﺎ،
ﻋﻤﺮﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺩﻝ ﻫﺎ ﻗﺪ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ ...
ﺁﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ...

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ساعت 22:2  توسط ali  | 

مکالمه "من" و پتو :d

صبح بهم التماس میکرد نرو منو تنها نزار!!
بهش گفتم عزیزم منم عاشقتم ولی باید برم سر کار سعی کن بفهمی!
.
.
.
.
.
.
.
مکالمه "من" و پتو امروز صبح. یهویی😐

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ساعت 22:1  توسط ali  | 

دکوراسیون و زیبایی منزل

مدل های جدید کمد لباس

مدل های شیک کمد لباس

کمد لباس

مدل های شیک کمد لباس

کمد لباس

مدل های شیک کمد لباس

کمد لباس

مدل های شیک کمد لباس

کمد لباس

مدل های شیک کمد لباس

کمد لباس

مدل های شیک کمد لباس

 

فروشگاه اینترنتی www.buy-postal.ir سالهاست در کنار دوست داران محصولات AS SEEN ON TV و تله شاپینگ بوده است؛ محصولاتی که در انواع کانال های تلویزیونی تبلیغ آنها را دیده اید؛ با کیفیت مطلوب میتوانید از فروشگاه www.buy-postal.ir خرید کنید... 

ساعت مچی ؛ لباس های مردانه و زنانه خاص مانند مانتو و سارافون و . . . ، ساعت دیواری و عینک آفتابی از پر فروش ترین دسته بندی فروشگاه می باشند . . .

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ساعت 0:53  توسط ali  | 

مطالب قدیمی‌تر